Teoktysta – matka św. Teodora Studyty

Henryk Dybski
2014 Rocznik Teologii Katolickiej  
doi:10.15290/rtk.2014.13.2.15 fatcat:j6btehknanbctkgnnu26nktvpi