ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ

В. Лабай, Д. Гарасим
2014 Holodilʹnaâ Tehnika i Tehnologiâ  
Розділ 3. Холодильні та супутні технології _____________________________________________________________________________________________________ 47 УДК 697.94.(075) В.Й. Лабай, Д.І. Гарасим Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, Львів, 79013 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ У статті презентована інноваційна математична дослідницька модель центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря чистого
more » ... я чистого приміщення з метою комп'ютерного оцінювання її ексергетичної ефективності залежно від різних факторів, що впливають на її роботу. Завдяки цій моделі отримано залежність ексергетичного ККД вибраної системи кондиціювання від різниці температур внутрішнього і припливного повітря та параметрів зовнішнього повітря. Ключові слова: Ексергетичний баланс -Cистеми кондиціювання повітря -Чисті приміщення -Ексергетична ефективність В.И. Лабай, Д.И. Гарасым Национальный университет «Львовская политехника», ул. Ст. Бандеры, 12, Львов, 79013 ИССЛЕДОВАНИЕ ЕКСЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЕФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИ-РОВАНИЯ ВОЗДУХА ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В статье представлена инновационная математическая исследовательская модель центральной прямоточной системы кондиционирования воздуха чистого помещения с целью компьютерной оценки ее эксергетической эффективности в зависимости от разных факторов, какие влияют на ее работу. Благодаря этой модели получено зависимость эксергетического КПД избранной системы кондиционирования от разности температур внутреннего и приточного воздуха и параметров наружного воздуха. Ключевые слова: Эксергетический баланс  Системы кондиционирования воздуха  Чистые помещения  Эксергетическая эффективность © В.Й. Лабай, Д.І. Гарасим, 2014
doi:10.15673/0453-8307.4/2014.28053 fatcat:kgft4bsyajbdrcf6lmphtrwdi4