114de Bestuursvergadering

Redactie KITLV
1868 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
XXXVlt de geschiedenis vau den (ouden) oorlog met IMi; over de invoering van liet mohamedanisme ea over de schaking van eene prinses van Cheribon door een prins van Madura. Het bleek dat dergelijke boeken vooral in den smaak van een Inlander vielen, zoodat de heer Sloet het zeer wenschelijk zou achten dat men daarvan ook hier inzage nam. Het bestuur deelt dien weusch en draagt volgaarne den lieer Sloet, die zich daartoe welwillend bereid verklaart, op de overzending van eeuige van die boekjes
more » ... verzoeken. Niets verder aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.
doi:10.1163/22134379-90000847 fatcat:gt32y2rxfnbjdkmk2h2jtcizru