Clitorovaginoplasty in a severely virilized adrenogenital girl

Anuruddha M Abeygunasekera, Ruwan Jayasinghe, Sarojini Wijeratna
2009 Sri Lanka Journal of Child Health  
doi:10.4038/sljch.v38i4.1396 fatcat:nzwiunbgxzabhccdqcs36lozli