Symboliczne wyobrażenia Kościoła w perykopach biblijnych proklamowanych w liturgii Obrzędów poświęcenia kościoła

Dariusz Kwiatkowski
2018 Teologia i Człowiek  
doi:10.12775/ticz.2017.047 fatcat:eqrknt34xbg6lm2ueud2j5sfq4