Začínající učitelé a drop-out

Michaela Píšová, Světlana Hanušová
2016 Pedagogika (Praha)  
AbstraktJedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, způsobený mj. vzrůstající mírou odchodů učitelů z profese, tzv. drop-outem. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom učitelé - novicové. Text nabízí literární přehled studií drop-outu začínajících učitelů v různých kulturních rámcích. Analýza studií byla zaměřena (1) na míru drop-outu začínajících učitelů a (2) na faktory, které drop-out způsobují, a to zejména na kontextuální proměnné – tzv. objektivní
more » ... objektivní determinanty profesní dráhy v učitelství. Výsledky mohou být informativní pro českou odbornou veřejnost, pedagogický výzkum i vzdělávací politiku, které zatím drop-outu příliš pozornosti nevěnují. Cílem článku je proto iniciovat odbornou diskusi a výzkum k problematice drop-outu začínajících učitelů u nás. Klíčová slova: literární přehled, učitelé a drop-out, začínající učitel, míra drop-outu, exogenní příčiny drop-outu / objektivní determinanty
doi:10.14712/23362189.2016.353 fatcat:ptjyjjx7bncvhk4es5wil2zrf4