Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні

R. O. Baranov
2015 Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ  
Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуваннютероризму потребує вдосконалення класифікації типових та неординарних схем таметодів їх виявлення і попередження. Злочинці постійно удосконалюють свою май-стерність у відмиванні грошей, продовжується глобалізація таких процесів. Поряд збанками, що традиційно використовуються для відмивання грошей (як жертви абояк організатори-співучасники), набувають популярності системи електронних гро-шей. Виникають нові для України
more » ... для України злочинні схеми, пов'язані з фінансуванням теро-ризму та приховуванням доходів, отриманих від корупційних схем. Відзначаєтьсянизька ефективність розкриття та покарання таких злочинів, незважаючи на те, щоНаціональний банк підвищив вимогливість до банків щодо функціонування службифінансового моніторингу. Пропонується запровадити в Україні порядок оприлюднен-ня інформації про розкриті правоохоронними органами схеми відмивання грошей(основні параметри), а також розробити інструментарії контрзаходів, спрямованих,з одного боку, на попередження таких схем, а з іншого – на їх своєчасне виявленняна рівні фінансових установ. Доцільно створити єдину базу даних про учасників та-ких схем, доступну для зацікавлених державних органів, а також типові параметрипідозрілостіосіб та операцій з відмивання грошей.
doi:10.15421/151559 fatcat:zfpz325u2vg3nnpzb4sbb33qyy