The Question of Primary Turkish Teacher Education Curriculum

Musa ÇİFCİ
2011 Turkish Studies  
ÖZET Bu çalıĢmada, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan 1998 ve 2005 Türkçe öğretmenliği lisans öğretim programları incelenmektedir. Programların içerik özellikleri Türk dili alan derslerinin ekseninde değerlendirilmekte; her iki program, alan ve alan eğitimi dersleri bakımından karĢılaĢtırılmaktadır. Özellikle alan dersleri içerisinde önemli yeri olması gereken Türk dili temel alan derslerinin son programda azaltılması eleĢtirilmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının alan hâkimiyetini
more » ... lan hâkimiyetini kaybetmeleri; Türk dili alanına hâkim olamayan bir öğretmenin Türkçe öğretimine katkı sağlayamayacağı vurgulanmaktadır. ABSTRACT This study examines the previous and current versions of primary Turkish teacher education curriculum. Firstly, various features of the curriculum content are evaluated. Secondly, both versions of the curriculum are compared and contrasted according to the presented subject-specific courses and pedagogical subject-specific courses to see the similarities and differences between them. It is found out that the new version of the curriculum includes a limited number of subject specific courses. This situation can be criticised as a defficiency. As a result, this paper points out that a person who has not got the necessary knowledge and expertise of Turkish language cannot provide any contribution to teaching of Turkish.
doi:10.7827/turkishstudies.2021 fatcat:6tvctqlyyvh2xgmf2tduukoh5q