ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ»

Nadiia Voronova
2019 Profesìonalìzm Pedagoga: Teoretičnì j Metodičnì Aspekti  
Н. ВОРОНОВА Зміст і структура електронного навчального посібника «Українська культура кінця ХІХ -початку ХХ століття» _____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 198 УДК 378.091.64:004:[008(477)"18/19"] ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ -ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ» Надія Воронова кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, естетики та історії ДВНЗ
more » ... та історії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна ORCID ID 0000-0001-7957-1655 voronova.ns@ukr.net Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі -забезпеченню сучасної вищої освіти електронними навчальними засобами, що відповідає загальним тенденціям інформатизації освіти та сучасним вимогам створення цифрового освітнього середовища Н. ВОРОНОВА Зміст і структура електронного навчального посібника «Українська культура кінця ХІХ -початку ХХ століття» _____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Н. ВОРОНОВА Зміст і структура електронного навчального посібника «Українська культура кінця ХІХ -початку ХХ століття» _____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
doi:10.31865/2414-9292.10.2019.182191 fatcat:jqls5ntkhrhyvaezoes5vzvmf4