Felsefeden Siyasete: Heidegger'in Nazizmle İlişkisi (From Philosophy to Politics: Heidegger's Relationship with Nazizm)

İslam Can
2013 İnsan & Toplum  
Öz: Martin Heidegger, 20. yüzyılın şüphesiz en önemli ve etkili filozoflarından biridir. 1927 tarihli Varlık ve Zaman adlı başyapıtıyla felsefede yeni bir çığır açmış, böylelikle varlığa yönelik ontolojik ve epistemolojik tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Heidegger'in felsefesinin yanı sıra politika anlayışı da elli yılı aşkın süredir tartışılmakta ve tartışılmaya da devam etmektedir. 1933 yılında Freiburg Üniversitesi'ne rektör seçilmesi, bu tartışmaların başlangıç noktası sayılır.
more » ... ktası sayılır. Rektörlüğü ve Führer'e yapılan bilgi hizmeti onun, antisemitist, Nazi yanlısı ve Nasyonal Sosyalizm'in ideologu olarak görülmesine neden olmuştur. Ayrıca onun eserlerinden hareketle -özellikle Varlık ve Zaman ve bazen de Metafiziğe Giriş-Heidegger'i Nasyonal Sosyalizm'in epistemolojik inşasını gerçekleştirmek için çaba gösteren ve bu politik duruşun ontolojik kodlarını kurgulamakla itham edenler de vardır. Heidegger, bu saldırıların bir kısmını hayatının son zamanlarında Der Spiegel dergisine verdiği röportajda karşılamaya çalışmışsa da o, hâlâ birçok meslektaşı ve öğrencileri tarafından Hitler yanlısı bir filozof olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Heidegger'in Nazizm'le olan ilişkisi eleştirel boyutta tartışılacak ve Nazi sonrası Almanya'sında Heidegger'in Nasyonal Sosyalizm'e ilişkin söylemlerine yön bulmaya çalışılacaktır. Abstract: Martin Heidegger, undoubtedly is one of the most important and influential philosophers of the 20th century. He wrote Being and Time which is his masterpiece written in 1927 opened a new era in philosophy, thus this masterpiece has come up with the ontological and epistemological debates. Heidegger's conception of philosophy has been debated for over fifty years as well as his policy and it is continued to be discussed. His being chosen as the rector of Freiburg University in 1933 is considered as the starting point for these discussions. His rectorship and serving information Führer, has been seen as anti-Semitic, supporter of Nazi and the ideologue of National Socialism. In addition, he is accused for his works, especially the Being and Time and sometimes Introduction to Metaphysics, which due to Heidegger's effort for achieve epistemological construction of National Socialism and creating codes of ontologies political's stance. Although Heidegger tried to answer to a portion of these attacks in an interview with Der Spiegel in last days of his life, he is still seen as a supporter of Hitler by a lot of his colleagues and his students. In this study, it will be discussed Heidegger's relationship with Nazism in a critical way and it will be tried to study for finding the direction that Heidegger's discourses on National Socialism in the post-Nazi of Germany.
doi:10.12658/human.society.3.5.m0013 fatcat:bulthqzzhbbwnk7w4r5clz6upy