The need for continuous monitoring of the quality of products used in water supply with reference to the experiences from Austria

Zoran Dimitrijevic
2017 Tehnika  
Problem kvaliteta proizvoda kojim se koriste u mnogim oblastima u građevinarstvu u Srbiji u poslednjih dvadesetak godina često nije na potrebnom nivou, a način njegovog praćenja je sveden na puku formu koja često ne zadovoljava minimalne standarde kvaliteta. U realnom životu često nailazimo na situacije kada ugrađeni materijali imaju mali vek trajanja i ne ispunjavaju sve standarde za koji su namenjeni. Na tržištu Srbije vlada neuravnoteženost koja dugoročno utiče na održivost celog sistema i
more » ... t celog sistema i na povećanje troškova održavanja za neku investiciju (vodovod, kanalisanje naselja, putna privreda i sl...). Ni mnogo bogatije zemlje od Srbije ne bi mogle da izdrže da značajno pre projektnog perioda za neku novu investiciju (od 20-30 godina) počnu da ulažu sredstva za održavanje u periodu kraćem od predviđenog. Posledice ovakvog stanja su nemogućnost dugoročnog planiranja i racionalnog raspolaganja državnim resursima. Kao posebna oblast koju ćemo ovde obraditi jeste vodovodni i kanalizacioni materijal kao materijal vrlo važan za zdravlje i vitalnost cele nacije, jer je voda najvažniji prirodni resurs jedne države. Ključne reči: kvalitet, praćenje kvaliteta, cevni material, vodovod, kanalizacija
doi:10.5937/tehnika1704617d fatcat:symria5ly5ce5inwseyuwwvdfu