A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatása

András Dán, Péter Kiss
2006 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka  
Regarding voltage and power quality strict requirements were introduced in the last decade. The Hungarian railways are supplied directly from the 120 kV distribution network. The authors are working on the modelling of the penetration of low frequency disturbance caused by the railways. In a former paper [1] a detailed model of the traction system is described in frequency domain. Our research and this paper combine that model with time dependent elements. To calculate the sophisticated model
more » ... the electric locomotive as a non-linear load a time dependent model must be used. The traction supply system together with the equivalent supply network impedance could be calculated in frequency domain. An iteration algorithm is developed to converting the variables in every step between the time and frequency domain. The simulation based on ATP-EMTP enables modelling of real traction supply systems in the developing stage as well. A szolgáltatott villamos energia elvárt minőségét illetően az elmúlt években igen komoly követelményeket támasztottak. A vasút közvetlenül a 120 kV-os főelosztó hálózatra kapcsolódik, mint nemlineáris fogyasztó. A szerzők a vasút hálózati visszahatásának modellezésével foglalkoznak. A vasúti tápszakaszok leképezésére az [1.] irodalom szerzői által alkotott igen részletes modell használható fel a frekvencia tartományban. A kutatás során a meglévő modellt időtartományi elemekkel bővítve számítjuk, mert a mozdony által injektált felharmonikus áramspektrum pontos meghatározásához időtartományban futó modellre van szükség. A két modell egy iterációt alkalmazva szolgáltat megfelelő eredményt. Az ATP-EMTP programrendszerben megalkotott modell segítségével a későbbiekben lehetőség nyílhat konkrét szűrők vizsgálatára egy adott tápszakasz fizikai paramétereinek ismeretében tervezési állapotban Bevezetés A szolgáltatott villamos energia elvárt minőségét illetően az elmúlt években igen komoly követelményeket támasztottak [2.]. Ezek közül az egyik a feszültség jelalakjára, mint jellemzőre vonatkozik. A gyakorlatban a nemlineáris fogyasztók felharmonikus áramokkal szennyezik a hálózatot, mintegy virtuális harmonikus áramgenerátorként jelennek meg a hálózati csatlakozási pontjukban. Az energiaellátás biztonsága érdekében elengedhetetlen ennek a szennyezésnek a csökkentése, megszüntetése. A nagyvasúti villamos vontatás táplálási jellemzői Magyarországon: 25kV egyfázis, 50Hz. Az alállomások közvetlenül a 120 kV-os főelosztó hálózatra kapcsolódnak. Az egyenirányítóval felszerelt járművek elterjedése óta igen nagy mértékű a vasúti hálózat torzítása, amelynek csökkentésére alkalmazható a felharmonikus szűrés.
doi:10.36243/fmtu-2006.18 fatcat:ilriwyoubfa65bwjbr6oatsn2e