Teoria edukacji Floriana Bochwica. Szkic z zakresu historii kultury

Wojciech Puchta
2020 Ogrody nauki i sztuk  
W artykule referuję poglądy na edukację Floriana Bochwica, mało znanego polskiego filozofa żyjącego w XIX w.. Właściwa edukacja opierać się miała według niego nie tylko na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim na moralnym doskonaleniu jednostki, której celem jest bycie pożyteczną dla społeczeństwa oraz życie podług wartości religijnych. Kulturową tożsamość F. Bochwica wyznaczała jego pozycja społeczna – z jednej strony był on kontynuatorem tradycji sarmackiej, z drugiej –
more » ... , z drugiej – przedstawicielem polskiej inteligencji prowincjonalnej.
doi:10.15503/onis2014.23.28 fatcat:cvx3zy7pkzhufkqtqigyrrujvy