Osman Lavić ISELJAVANJE BOŠNJAKA MUSLIMANA IZ BiH ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE VLADAVINE I RISALA MEHMEDA TEUFIKA AZAPAGIĆA

Dolaskom Austro-Ugarske Monarhije U Bosnu I Hercegovinu, Muslimani Su
unpublished
smatrali da im je vjerska dužnost napustiti kršćansku zemlju i iseliti se (hidžretiti) u Tursku, odnosno krajeve Balkana koji su bili pod Turskom vlašću. Taj proces iseljavanja je trajao sve do aneksije, a u nekim krajevima i kasnije. Ovaj problem u literaturi označen kao "iseljenički pok­ ret" izazivao je veliku pažnju i različit tretman od istraživača, poeev od di­ rektnog optuživanja Zemaljske vlade, Turske, ili pak ljudi koji su se odlučili napustiti svoju domovinu. Austro-Ugarskoj je u
more » ... o-Ugarskoj je u početku odgovaralo iseljavanje Bošnjaka Musli­ mana, jer je tako veoma jeftino dolazila do, uglavnom, plodne zemlje za svoje koloniste, a s druge strane riješila se jednog dijela stanovništva koji je pružio veoma žilav otpor njenoj upravi.1) Pred svjetskom javnošću nastojala je umanjiti razmjere i značaj iselja­ vanja, plašeći se da to ne bude protumačeno kao odraz nezadovoljstva no­ vom upravom, što bi je moglo veoma ozbiljno kompromitovati. Domaća štampa, takođe, nije mogla učiniti ništa da se spriječi iseljavanje zbog veoma stroge cenzure. Pa ipak i u to vrijeme se našlo pojedinih listova koji su digli svoj glas i makar indirektno optužili vlasti da ne čine ništa kako bi se spriječilo dalje iseljavanje. Tako je u Bosanskohercegovačkom glasniku koji je izlazio u Saraje­ vu, štampan članak pod naslovom "Ostajte ovdje" aludirajući na istoimenu pjesmu od Alekse Šantića, gdje se navodi daje Bosna prepljavljenastranim firmama koje uzimaju u posao samo strance, i pozivaju se domaći posjednici i trgovci da u svoje radnje primaju domaće radnike. Članak završava: "A vi jadni, gladni, napaćeni, od svega svijeta zaboravljeni, ne srljajte ludo u tuđi 1) Hadžijahić , Muhamed, Uz prilog prof. Vojislava B ogičevića, Historijski zbornik, Zagreb, god. III/1950. br. 1-4, str. 189.
fatcat:gqlcovcnkrb7powqvzp4sslqo4