GUBICI KRUPNE DIVLJAČI U SPAČVANSKOM BAZENU KAO POSLJEDICA AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU LOSSES WITHIN THE BIG GAME STOCK IN THE SPAČVA BASIN AS CONSEQUENCE OF THE AGRESSION ON THE REPUBLIC OF CROATIA

Darko Beuk
2004 unpublished
SAŽETAK: U radu su analizirane posljedice 5-godišnje intenzivne agresi­ je na RH na području spačvanskoga bazena u istočnoj Slavoniji, koje su se odrazile na divljač, objekte u lovištu i cjelokupno lovno gospodarenje. U is­ traživanju su korišteni podaci o prebrojavanju divljači i odstrjelu od 1985. do 2002. godine u lovištima Spačva sjever, Spačvajug. Radipreglednijega praćenja i mogućnosti dobivanja uvida u stanje osnov­ nih fondova divljači analizirana su 3 razdoblja: • prije agresije
more » ... ije agresije 1985-1990. g. • za vrijeme agresije 1991-1995. g. • nakon agresije (vrijeme sanacije) 1996-200. g. Objekt istraživanja predstavlja krupna divljač kojom se gospodari na ovome području: jelen obični, jelen lopatar, srneća divljač i divlja svinja. Za svaku vrstu navedene divljači načinjene su analize brojnoga stanja matičnih fondova, prirasta i odstrjela. Cilj istraživanja bio je utvrditi da li je, i u kojoj mjeri zbog posljedica agresije na ovome području narušena brojnost, struktura, kakvoća i vrijed­ nost matičnih fondova divljači u navedenim lovištima. Konačno, ciljem istra­ živanja obuhvaćeni su i prijedlozi načina i mjera za poboljšanje cjelokupno­ ga stanja u lovištima za poslijeratno razdoblje sanacije. Matematičko-statistička raščlamba podataka načinjena je sa svrhom utvr­ đivanja razlika u brojnim stanjima divljači u lovištima Spačva sjever i Spačva jug u navedena 3 razdoblja. Testiranje srednjih vrijednosti i odstupanja od srednje vrijednosti broja divljači unutar matičnih fondova pokazalo je da u većini slučajeva postoje značajne statističke razlike za razdoblja agresije i razdoblja sanacije u odnosu na prijeratno razdoblje. Na temelju prosječnih vrijednosti za navedena razdoblja utvrđene su veli­ čine odstupanja u brojnom stanju matičnih fondova te odstrjelu divljači. Zbog načina lovnog gospodarenja, biološko-ekoloških zahtjeva najvrjed-nije krupne divljači jelena običnog na prostoru spačvanskih šuma i podudar­ nosti sa zahtjevima ostale vrste divljači kojom se ovdje gospodari, predlaže se da se lovišta Spačva sjever i Spačvajug objedine. Kao model gospodarenja šumom i divljači predlaže se zadržati i dalje unaprjeđivati integralno gospo­ darenje, s načelom cjelovitog pristupa problemu šume i divljači.
fatcat:v3cxi5tepjcdfl3vcx3otqfx64