Bilateral Eksternal Oküler Enfestasyon ile Seyreden Bir Miyazis Olgusu

Tuba Çelik
2014 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Miyazis, sinek larvalarının insan ve hayvanların vücudunda oluşturduğu enfestasyondur. Genellikle az gelişmiş ve çiftlik hayvanlarının çok bulunduğu tarımsal alanlarda özellikle yaz aylarında sık gözlenmektedir. Larvalar göz enfestasyonu yaptığında oküler miyazis(oftalmomiyazis) olarak adlandırılır. Bu çalışmada, her iki gözde oestrum ovis larvaları tarafından oluşturulan bir eksternal oküler miyazis olgusu sunulmuştur. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 256-8) Anah tar Ke li me ler: Oestrum ovis,
more » ... r: Oestrum ovis, larva, eksternal oftalmomiyazis Myiasis is the infestation of human and animal body by fly larvae. It is seen generally in undeveloped agricultural sites where the farm animals live. The eye infestation of larvae is called ocular myiasis or ophthalmomyiasis. Herein, we present a case of bilateral external ophthalmomyiasis caused by oestrus ovis larvae. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 256-8)
doi:10.4274/tjo.59913 fatcat:i4rp7sx7y5czxgobldtu2os3my