Ocena procesów restrukturyzacyjnych wybranych spółek pracowniczych (I)

Ewa Bojar, Małgorzata Sosińska-Wit
2004 Przegląd Organizacji  
Przedstawiono wyniki badań ankietowych 40. spółek sprywatyzowanych w drodze leasingu pracowniczego, działających na terenie województwa lubelskiego. Przebadano również sprawozdania finansowe tych spółek. Na tej podstawie przedstawiono analizę efektów restrukturyzacyjnych w obszarach organizacyjnym, produktowo-technicznym, finansowym oraz własnościowym. Każdy z nich oceniono za pomocą wybranego wskaźnika finansowego. Wyniki analizy finansowej porównano z wynikami średnimi osiągniętymi przez
more » ... i pracownicze w kraju, uzyskanymi na podstawie badań GUS.
doi:10.33141/po.2004.01.05 fatcat:4q44j73gr5hbxkh72iowcodyeq