Innovació en educació. De la idea a l'acció. Procés participatiu cap a l'INNED 2

Artur Parcerisa-Aran, Sònia Basco-Isern, Marta Calafell-Soldevila, Montse Comas-Ribas, Ingrid Noguera-Fructuoso
2011 Revista d'Innovació i Recerca en Educació  
Per al progrés de l'educació, la innovació és indispensable. Aquest concepte, que es relaciona però no s'ha de confondre amb el de canvi, no tothom l'entén igual, i això fa que sigui necessari definir quines són les característiques que ha de tenir un procés perquè es pugui considerar una innovació educativa. A partir de la preocupació per ajudar a fer que les innovacions no es quedin només en idees sinó que esdevinguin realitats a les aules i en altres espais educatius, es va engegar un procés
more » ... a engegar un procés de trobades amb professorat i altres educadors i educadores per treballar sobre la innovació educativa de cara a l'organització del II Simposi d'Innovació Educativa (INNED 2). Un dels eixos que va suscitar més interès va ser el de la innovació metodològica. En la part final de l'article es recullen una sèrie de consideracions sobre alguns àmbits que cal considerar en aquesta innovació: la implicació de l'alumnat, l'organització de l'espai i el temps, l'avaluació per aprendre i l'atenció a la diversitat.
doi:10.1344/reire2011.4.2426 doaj:2801638e04e44ebea31c122664a1cf92 fatcat:wo34wjgdd5hldp5zhzuhfspmwu