VERNONIA ANTHELMINTICA POYASIDAN AJRATILGAN ENDOFIT BAKTERIYA BACILLUS HALOTOLERANS XJB-35 TOMONIDAN ISHLAB CHIQARILGAN BIOAKTIV IKKILAMCHI METABOLIT

Nigora Aktamovna Rustamov, Kahramon Davranovich Davranov, Abdulimiti Yili
2022 Журнал химии товаров и народной медицины  
Alkaloid metabolit sophoridine, endofitik bakterya Bacillus halotolerans XJB-35 ning etil asetatli ekstraktidan ajratib olindi. Bakteriya shtammi dorivor o'simlik Vernonia anthelmintica ning poya qismidan ajratib olindi va 16S rRNK gen ketma ketligi orqali identifikatsiya qilindi. Ajratib olingan metabolit B16 sichqon hujayralarida melanin sentezlanishiga va tirozinaza faolligi o'rganildi.
doi:10.55475/jcgtm/vol1.iss4.2022.88 fatcat:nwhdrhbqczgrbhlvgu5i7ljoeq