31. Analiza mutacji w genie NBS1 u chorych na czerniaka

K. Lamperska, A. Przybyła, R. Bliźniak, H. Dams-Kozłowska, A. Wojciechowska – Łącka, J. Steffen, A. Mackiewicz
2003 Reports of Practical Oncology & Radiotherapy  
nierzadko jednak nawet po 151atach od rozpoznania raka piersi. Nosicielstwo mutacji genu BRCA1 w badaniach wykonywanych wspolnie z Centrum Onkologii w Warszawie wykryto u okoto 30% chorych z grupy A, 50% chorych z grupy B i 30% chorych z grupy C. Wnioski: Z przedstawionych badan wynika, ze u chorych z rodzinnym rakiem piers! wyst~puje zarowno wysokie ryzyko zachorowania na raka jajnika jak i na raka endometrium, ktore jest cz~sto uwarunkowane nosicielstwem mutacji genu BRCA 1.
doi:10.1016/s1507-1367(03)70515-x fatcat:rgfirgafmndb3crlxdk55plknm