TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Hacı Bektaş, Veli Merkezi
unpublished
, 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun 2880 sayılı kararı ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 28 Ekim 1987 tarihinde kurularak çalışmalarına başlamıştır. Merkezin amaçları şunlardır: 1. Hacı Bektaş Veli'nin Türk kültür tarihi içindeki yerini bilimsel, objektif ve belgelere dayalı olarak ortaya koymak. 2. Hacı Bektaş Veli'nin yetiştiği siyasî ve sosyal ortamı inceleyerek ortaya koymak. 3. Araştırma merkezimizle benzer amaçlar için çalışan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara
more » ... pılan çalışmalara katkıda bulunmak 4. Hacı Bektaş Veli'nin yetiştiği döneme ait yazılı belge, kitap ve dokümanları bulmak. 5. Hacı Bektaş Veli'nin etki alanına giren (Pir Sultan Abdal, Hasan Dede, Gül Baba vb.) kültür yaşamımızın önemli isimlerini inceleyerek araştırmak. 6. Bu konuda yapılan bütün çalışmaların kaynakçasını oluşturmak ve bir dokümantasyon merkezi kurmak. 7. Araştırma Merkezi Yönergesine bağlı olarak üniversitelerimizde ve kültür kurumlarımızda bu alanda çalışan uzmanlardan oluşan; a. Bilim Kurulu, b. Yayın Kurulu, c. Araştırma Kurulu, d. Türkiye çapında kaynak derlemesi yapacak muhabir üyelerin oluşturulması çalışmalarını yapmış ve kurullarını düzenli olarak toplamaya başlamıştır. YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı'nın parasal destekleri ile "Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli" isimli bir kitap çıkarmıştır. 2."Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi" adıyla bir bilimsel dergi çıkarmaya başlamış ve bu bilimsel dergiyi yurt içi ve yurt dışındaki birimlere göndermiştir.
fatcat:rlwn74gubzgmxea2v7xqq62r7m