Bèèh . . . ! Groot Dordts volksverhalenboek

Guy Hoebeke
2005 Van Mensen en Dingen tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen  
Boekbespreking: Op zoek naar informatie over de Dordtsche schapenkoppensage raakte de schrijver verzeild in een wereld van oude en nieuwe Dordtsche volksverhalen. De oogst was zo groot dat hij uitmondde in het onderhavige boek met tien verschillende thema's die, elk op hun beurt, ettelijke verhalen bevatten. Deze werden verzameld uit archieven, uit literatuur en ook uit rechtstreeks contact met de mensen. Met de hulp van bovengenoemde dr. T. Meder van het Meertens Instituut, werd de verzameling
more » ... werd de verzameling verhalen volgens de etnologische benadering onderzocht, geanalyseerd en verklaard. Volksverhalen hebben betekenis en behandelen sociale thema's. Daardoor wordt er in geheelde wereld meer en meer belang en waarde aan gehecht en ziet men het nut in van het bewaren van het vluchtige culturele erfgoed.
doi:10.21825/vmend.v3i4.5307 fatcat:uwgiyws5hfecnpqm35e2gdpdg4