ÇERÇEVELEME KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'NİN SURİYELİ GÖÇMENLERE AVRUPA SINIRLARINI AÇMASININ GAZETELERE YANSIMASI: SABAH VE CUMHURİYET GAZETESİ ÖRNEKLERİ

Tugay SARIKAYA
2009 İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı, farklı ideolojik arka plandan gelen gazetelerin göçmenlerle ilgili haberleri nasıl çerçevelediğini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, 28 Şubat günü İdlib'te yaşanan olayların ardından Türkiye'nin artık Suriyeli göçmenleri zorla tutmayacağını belirtmesinin ardından yaşanan göçmen hareketlerinin gazetelere nasıl yansıdığı incelenmiştir. 29 Şubat ile 10 Mart arası Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinin yaptığı toplamda 47 haber Van Dijk'ın eleştirel söylem analizi yöntemiyle
more » ... analizi yöntemiyle çerçeveleme kuramı bakış açısıyla ele alınmıştır. Temel olarak "İdeolojik farklılıklara sahip gazeteler aynı olayı farklı şekilde çerçevelemekte ve izleyicisine aktarmaktadır" hipotezinden yola çıkılarak "Türkiye'nin Avrupa sınırlarını Suriyeli göçmenlere açması gazetelere nasıl yansımıştır?" sorusuna çerçeveleme kuramı ekseninde cevap aranmıştır. Elde edilen bulgulara göre, iki gazetenin farklı çerçeveleme yaptıkları tespit edilmesine rağmen, olayın "masum mağdurlarının" Suriyeli göçmenler olduğunu konusunda yaklaşım benzerliği tespit edilmiştir. ABSTRACT The study aims to examine how newspapers have different ideological backgrounds frame news about Syrian migrants. After the Idlib Incident in 2020, 28 February, the Turkish Government declared that Turkey will no longer keep Syrian migrants by force. In the scope of that, this study analyzes how Syrian migrants' movement to the West reflected in different newspapers. A total of 47 news articles from Cumhuriyet and Sabah newspapers between 29 February and 10 March were detected and Van Dijk's critical discourse analysis conducted with a perspective of framing theory. The hypothesis of this study is; newspapers have different ideological backgrounds frame Syrian migrants' movement to Europe contradictorily. Accordingly, I will seek to answer that the opening of European borders to Syrian migrants in Turkey is framed by Cumhuriyet and Sabah? According to the findings, although the two newspapers were found to have different framing, a similar approach was noticed that the "innocent victims" of the event were Syrian migrants for both sides. 403 GİRİŞ Son yılların en büyük problemlerinden biri olan düzensiz göç, birçok ülkede ve uluslararası düzeyde krize sebep olmaktadır. Savaşlar, iç savaşlar, ekonomik ve politik krizler gibi birçok sebepten ötürü günümüzde binlerce insan zorunlu olarak bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek durumunda kalmaktadır. Bu durum birçok problemin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Göç eden insanların barınma sorunları, sağlık sorunları ya da göç ettikleri ülkede yaratacakları mali yük birçok yönden tartışılmaktadır. Bu ve benzeri tartışmaların yanında, göçü alan ülkenin medyasının göçmenler hakkında aldığı pozisyon ve haber yapma şekli göçmenlerin toplum içindeki algısını yönlendirme konusunda önemli kabul edilmektedir. Medya çalışanlarının ürettikleri haberlerde haber etik kurallarına uymalarının yanında göçmenlerin medya kullanım pratikleri de oldukça önem kazanmaktadır. Ülkemizdeki üretilen göç haberlerinde yukarıda ifade edilen yaklaşımlar bağlamında temel eksiklikler mevcuttur.
doi:10.17932/iau.iaud.2009.002/iaud_v12i4007 fatcat:5qsnyher4fcwpjyeuurkjcmn2m