LEGAL REGIME OF OBJECT OF STATE PROPERTY RIGHTS: LEGISLATIVE AND ENFORCEABLE ASPECTS

N.B. Moskaliuk
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Н.Б., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань Тернопільський національний економічний університет У статті досліджуються законодавчі та правозастосовчі аспекти правового режиму об'єктів права державної власності. У дослідженні історичних аспектів встановлення правового режиму власності автор наполягає на неправильності переконання, що приватна власність і ринкова економіка зможуть забезпечити добробут і процвітання народу. Хибність думки,
more » ... у. Хибність думки, що саморегулювання ринку без стабільного державного контролю зможе надати збалансованості економіці країни була доведена. Саме вона спровокувала негативні економічні наслідки, що мали місце в багатьох державах світу. У зв'язку із цим вказується, що під час забезпечення економічного порядку у країні покладатися лише на принципи приватної власності є недоцільним. Під час дослідження об'єктів права державної власності автору вдалось виділити їхні особливості. Зокрема, майно, яке перебуває в державній власності, за своїм правовим режимом складається із двох видів. Одне закріплене за державними юридичними особами. Інше майно не закріплюється за такими особами, а цим майном держава відповідає за своїми зобов'язаннями в разі недостатності грошових коштів для погашення заборгованості. Також особливістю даних об'єктів є презумпція державної власності на об'єкти, що є виключною власністю народу України. Ще однією характерною особливістю об'єктів права державної власності є повноваження держави як власника, які здійснює вона через управління даним майном. Важливу частину дослідження автор присвятив висвітленню іноземного досвіду встановлення правового режиму об'єктів права державної власності та перспективам його використання в Україні. Важливим висновком автора є те, що варто на законодавчому рівні більш детально охарактеризувати правовий режим об'єктів державної власності, визначити основні групи даних об'єктів за сферами діяльності, прописати порядок їх реєстрації та обліку. Що стосується управління об'єктами, автор переконаний у необхідності налагодження відповідної системи прогнозування економічного ефекту від застосування процедур приватизації, корпоратизації, реприватизації та інших, які супроводжують процес перетворення форм власності і спричинені найчастіше неякісним управлінням. Ключові слова: державна власність, об'єкти права державної власності, правовий режим об'єктів.
doi:10.32782/2524-0374/2020-3/27 fatcat:npr75jqxtfbtfpc4qsqnkeg5lm