Odrzivi razvoj - paradigma buducnosti

Milutin Ljesevic, Vladica Ristic, Milutin Mrksa
2012 Arhitektura i Urbanizam  
Увод Појам одрживог развоја новијег је датума, али се том проблематиком човечанство бавило од својих зачетака. Још у античко време, бројни мислиоци увидели су истину да квалитет живота чине здравље, материјална добра и уредан друштвени живот. У данашње време, о томе се размишља на знатно конкретнији начин. Наиме, развијена је теорија одрживог развоја, која је на међународном плану постала водећа премиса квалитета живота човечанства. Појам "одрживи развој" различито се тумачи. Међу
more » ... Међу представницима футуристичке елите високо развијених земаља, под одрживим развојем подразумева се одржавање нивоа производње и потрошње ресурса на тренутном нивоу, како би се зауставила прекомерна потрошња природних ресурса и одржало постојеће стање животне средине. Тиме би се, у суштини, одржало стање економских односа у свету и конзервирао статус повлашћених нација, стечен још у време великих колонијалних империја. Међутим, реална позиција одрживог развоја је у чињеници неопходности увећања благостања свих људи на свету. Благостање човека подразумева здрав живот, висок културно-цивилизацијски ниво и поседовање довољне количине материјалних добара. Све ове три компоненте благостања, свака за себе, јесу чиниоци квалитета живљења, па ако недостаје било која од њих, не може се говорити о квалитетном животу. Циљ развоја је подстицање личног и друштвеног благостања. Лично благостање обухвата здравље, лични стандард,
doi:10.5937/arhurb1236013lj fatcat:f6zr5ed7nvhkviehrx26uwdzka