Bowel Perforatıon at The Delayed Stage After Shunt Surgery: Case Report

Mehmet Arslan
2012 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Ventriküloperitoneal şant cerrahisi hidrosefalusun tedavisinde yaygın kullanılan işlemdir. Bu invaziv işlem geç dönemde birkaç abdominal komplikasyonla birliktedir. Peritoneal kateter ile spontan barsak perforasyonu nadirdir, ama önemli bir komplikasyondur. Eğer erken tanı konulmazsa, kateter yoluyla taşınan gastrointestinal floradan dolayı şiddetli ventrikülit ve en sonunda sepsis gelişebilir. Hidrosefalili 7.5 yaşında bayan hasta, tekrarlayan menenjit nedeniyle bizim kliniğimize kabül
more » ... liniğimize kabül edildi. Bilgisayarlı abdomen tomografisi sigmoid kolonu perfore eden peritoneal kateteri ortaya çıkardı. Eğer şantlı hastalarda peritoneal kateterin rektal çıkımı olmaksızın tekrarlayan menenjit atakları varsa barsak perforasyonu kesinlikle düşünülmelidir. Abstract Ventriculoperitoneal shunt surgery is common used procedure in the treatment of hydrocephalus. This invasive procedure has been associated with several abdominal complications. Bowel perforation from peritoneal catheter is rare, but is an important complication; if early diagnosis is established severe ventriculitis and sepsis may develop ascending infection from gasrointestinal flora migrating thorough catheter. A 7.5-year-old, ventriculoperitoneal shunted girl with hydrocephalus was admitted for recurrent meningitis. Computed tomographic scan revealed peritoneal catheter perforating the sigmoid colon. Bowel perforation should be considered definitely if there is recurrent meningitis without the rectal extrusion of peritoneal catheter in patients with shunt.
doi:10.4328/jcam.421 fatcat:pznbsc2bh5fvfk7eg3aos7dymm