Izvještaji o znanstvenim projektima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju (2006. – 2016.)
Department of ethnology and cultural anthropology scientific projects' reports (2006 – 2016)

2017 Studia Ethnologica Croatica  
1 https://hbr.org/2012/11/anniversaries-are-not-to-be-wasted. 2 "Standard zanimanja (...) je popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje" (Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, NN 22/13). 3 "Standard kvalifikacije (...) je sadržaj i struktura određene kvalifikacije. Uključuje sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije te podatke koji su potrebni za osiguravanje i
more » ... iguravanje i unapređenje kvalitete standarda kvalifikacije" (Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, NN 22/13).
doi:10.17234/sec.29.16 fatcat:nclkvhnljzbqdjfym63tap5xmq