The Use of Videos in Teaching - Some Experiences From the University of Copenhagen

Henrik Bregnhøj, Chresteria Neutzsky-Wulff, Martin Gustaf Ehrensvärd, Susanne Rosthøj, Camilla Sichlau Bruun, Inez Estelle Harker-Schuch, Marin Lysák, Victoria Jae Chuang
2016 Læring og Medier  
English This paper covers videos created and used in different learning patterns. The videos are grouped according to the teaching or learning activities in which they are used. One group of videos are used by the teacher for one-way communication, including: online lectures, experts interacting with one another, instruction videos and introduction videos. Further videos are teacher-student interactive videos, including: feedback on student deliveries, student productions and interactive
more » ... Examples from different courses at different faculties at The University of Copenhagen of different types of videos (screencasts, pencasts and different kinds of camera recordings, from quick-and-dirty videos made by teachers at their own computer to professionally produced studio recordings) as well as audio files are presented with links, as an empirical basis for the discussion. The paper is very practically oriented and looks at e.g. which course design and teaching situation is suitable for which type of video; at which point is an audio file preferable to a video file; and how to produce videos easily and without specialized equipment, if you don't have access to (or time for) professional assistance. In the article, we also point out how a small amount of tips & tricks regarding planning, design and presentation technique can improve recordings made by teachers themselves. We argue that the way to work with audio and video is to start by analyzing the pedagogical needs, in this way adapting the type and use of audio and video to the pedagogical context. Abstract, Danish Artiklen handler om brug af video i undervisning. Videoerne er inddelt i typer i forhold til hvilke laeringsaktiviteter, de indgår i. En type video er envejskommunikation fra laerer til studerende og denne gruppe omfatter online-forelaesninger, eksperter der taler sammen, instruktionsvideoer og introduktioner til emner. En anden type er videoer med interaktion mellem laerer og studerende, og denne gruppe omfatter feedback på studenteropgaver, studenter-producerede videoer og interaktive videoer. Artiklen viser eksempler på brug af video i undervisningen på tvaers af en raekke fag på Københavns Universitet. Det er bl.a.: screencasts, pencasts, og forskellige former for optagelser, fra quick-and-dirty videoer, optaget af laereren selv, til professionelt producerede studieoptagelser, og dertil kommer lydfiler. Til alle eksempler hører links til konkrete video-og lydfiler som empirisk basis for diskussionen. Laering & Medier (LOM) -nr. 16 -201616 - ISSN: 1903 http://www.lom.dk 4 Artiklen er meget praktisk orienteret og belyser fx: hvilket kursusdesign og hvilken laeringssituation der passer bedst til hvilken type video, hvornår en lydfil er bedre end en videofil, og hvordan man selv nemt kan producere videoer uden saerligt dyrt udstyr, hvis man ikke har tid og råd til professionel produktion. Artiklen peger også på nogle få tips & tricks i planlaegning, design og praesentationsteknik, der kan gøre egne videoer mere attraktive. Artiklen argumenterer for, at man skal tage udgangspunkt i det paedagogiske behov for bedst at kunne vaelge og tilpasse video/audio-type.
doi:10.7146/lom.v9i16.24416 fatcat:g6zdp3hhyng7pfp6bh5pefuzsy