COMPETENCIES OF CONTEMPORARY MANAGERS

Agnieszka BRELIK, Dean's Representative for International Educational Cooperation, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Żołnierska 47,71-210 Szczecin, Poland, Ireneusz ŻUCHOWSKI, Department of Management and Economics, Higher School of Agribusiness Studencka 19, 18-400 Łomża, Poland
2017 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica  
Streszczenie. W części teoretycznej artykułu omówiono znaczenie kompetencji, wskazując, które z nich są najważniejsze w odniesieniu do badań różnych autorów. Omówiono wybrane modele kompetencji menedżera. Zaprezentowano również wyniki badań własnych. Badania przeprowadzono wśród 200 menedżerów z małych i średnich przedsiębiorstw z województw mazowieckiego i podlaskiego, reprezentujących trzy szczeble zarządzania. Celem badań było poznanie opinii menedżerów na temat znaczenia niezbędnych
more » ... cji i umiejętności. Badania własne oraz literatura wskazują, że jedną z kluczowych umiejętności współczesnego menedżera staje się umiejętność budowania relacji ze współpracownikami. Słowa kluczowe: współczesny menedżer, cechy menedżera, umiejętności menedżera.
doi:10.21005/oe.2017.89.4.02 fatcat:nuy7qlqewrefdd63fhjgyw4m4a