Futbolcu Menajerliği Sözleşmesinde Menfaat Çatışması

Hakkı Mert Doğu
2018 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları dergisi  
ÖZ Futbolcu menajerliği, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de varlığını sürdürmektedir. Futbolcu menajerliği, menajer ile futbolcu veya futbol kulübü arasında imzalanan bir sözleşme ile ortaya çıkmaktadır. Menajerlik faaliyeti için taraflar arasında imzalanan bu sözleşmeye, futbolcu menajerliği sözleşmesi adı verilmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu futbolcu menajerliği hakkında 9 Haziran 2015 tarihinde yeni bir talimat yayımlamış ve bu talimatta futbolcu menajerliği sözleşmesi bakımından
more » ... izyona gitmiştir. Futbolcu menajerliği sözleşmesinde incelenmesi gereken konulardan birisi de sözleşmedeki menfaat çatışmasıdır. Menfaat çatışması, hakkı ihlal eden ile hakkı ihlal edilen arasında ortaya çıkan durum şeklinde tanımlanabilir. Makalede futbolcu menajerliği sözleşmesinde menfaat çatışması, Borçlar Hukuku ve Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı kapsamında bir incelemeye tabi tutulmaktadır. ABSTRACT The football manager contract continues to exist in whole world as it is in the our country. The football manager appears with a contract signed between the manager and the footballer or football club. This contract signed between the parties for managerial activity is called contract of player management. Turkey Football Federation has issued a new directive about football manager and in this directive, it has revised the football manager contract. One of the issues that need to be examined in the football manager contract is the conflict of interest in the contract. A conflict of interest may be defined as a situation between the infringer and the infringer. The conflict of interest in the football manager contract is subject to an examination in this article within the scope of Debts Law and the Working Instructions with Football Managers.
doi:10.33433/maruhad.445675 fatcat:lpq3am36obeevnspm3tlfacawe