Osječki tiskar i grafički dizajner Eugen Sekler
Printmaker and Graphic Designer from Osijek Eugen Sekler

Marija Idžojtić
2016 Peristil  
Zaboravljeni osječki tiskar i grafički dizajner Eugen Sekler dosad je ostao potpuno nepoznato ime u korpusu hrvatske povijesti grafičkog dizajna. Eugen je sin znamenitoga osječkog tiskara Ljudevita Seklera čija je tiskara djelovala od 1893. godine i u kojoj je odgojem upućivan na grafičku struku. Od najranijih je dana Eugen oblikovao grafička rješenja vizualnog identiteta za očevu tiskaru pa tako 1921. godine oblikuje memorandum tiskare koji predstavlja odlučan odmak od naglašenoga secesijskog
more » ... šenoga secesijskog tretmana prijašnjih akcidencija te tiskare, a na kojem je prvi put otisnut logotip Seklerove tiskare koji je Eugen oblikovao u vrijeme ili neposredno prije inozemnoga umjetničkog školovanja (sl. 1). U kontekstu povijesti hrvatskoga grafičkog dizajna Sekler se izdvaja po kvaliteti grafičke naobrazbe i po interesu za tada još marginalna područja oblikovanja vizualnih komunikacija, nastala suradnjom dizajnera s industrijom -za dizajn znakova i logotipa, dizajn ambalaže i reklama, ali i za oblikovanje cjelovitih vizualnih identiteta koje je radio za osječke i zagrebačke obrtnike i industrijalce. Znakovit je i njegov doprinos oblikovanju knjižne opreme i komercijalnih vinjeta. U njegovu se opusu međutim ne nailazi na rješenja za plakat kao dominantan reklamni medij. Na Seklerovu je primjeru razvidno da je grafički dizajn kao nova disciplina imao bazu u tiskarskom zanatu te da se novim zahtjevima industrije i masovnih medija, u spoju s dizajnerskim senzibilitetom pojedinih osobnosti, odvaja od njega. Njegov opus predstavlja progresivan, hibridan umjetnički koncept koji se svodi pod pojam moderne. U njegovu su radu tako zamjetne ekspresionističke grafičke intervencije, no najvećim se dijelom priklanja vokabularu art décoa kao »manifestaciji modernizma, a ne konzistentnoj stilskoj formaciji«. 1 U Zavičajnicima grada Osijeka 1901 Osijeka .-1946. doznaje se da je Eugen Sekler »rođen 6. veljače 1896. godine u Osijeku, od oca Ljudevita i majke Roze rođene Kohn«. 2 U Povijesti tiskarstva u Slavoniji navodi se da je Eugen Sekler »pohađao višu grafičku školu u Zagrebu pa je kao vrlo talentirani grafičar osim za tiskaru svoga oca, radio i nacrte za razne zagrebačke tiskare. Radovi su mu reproducirani u Grafičkoj reviji te ga tamo tituliraju kao akademički grafik Eugen Se-
doi:10.17685/peristil.58.8 fatcat:i5lg5fnrwrh7hhqrmvsw7xar6a