SECURITY OF THE EUROPEAN UNION AND CULTURAL VALUES
BEZPIECZEŃSTWO UNII EUROPEJSKIEJ A WARTOŚCI KULTUROWE

Krzysztof TOMASZYCKI
2020 National Security Studies  
<i>Celem artykułu jest ocena wpływu wartości kulturowych na bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Przedstawiono uwarunkowania bezpieczeństwa tego podmiotu oraz dokonano identyfikacji podstawowych zagrożeń dla jej funkcjonowania. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska radykalizacji i ekstremizmu jako zagrożeń dla wartości kulturowych. W pracy posłużono się metodami analizy i syntezy dokumentów.</i>
doi:10.37055/sbn/144275 fatcat:qasrj35t2nd7rm6hi2gr3lyne4