Separation and sequence solving maintenance problems aircraft

О. О. Жолдаков
2016 Problems of Informatization and Management  
Розглянуто проблему побудови математичної моделі задачі керування технічним обслуговуванням повітряних суден, яка б дозволяла використовувати сучасні обчислювальні засоби для оперативного її розв'язання. Описана декомпозиція задачі оперативного управління ТО ПС, яка приводить проблему нелінійності математичної моделі до розв'язання трьох задач з лінійною структурою із застосуванням до їх реалізації комбінаторних методыв, які мають скінченну множину розв'язків і дають можливість отримання
more » ... ату за припустимий час Ключові слова: технічне обслуговування, декомпозиція, оптимізація *
doi:10.18372/2073-4751.1.10361 fatcat:p2grxhudpbbt5lb6azwp75bmee