INGLIZ VA O'ZBEK TILIDA SO'ZLASHUV FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

Xandamova Feruza Bahodir Qizi
2022 Zenodo  
Ushbu maqola bugungi kunda ingliz so'zlashuvida qo'llaniluvchi frazeologik birliklar tahliliga bag'ishlangan. Ingliz tilshunosligida, umuman jahon tilshunosligida so'zlashuv frazeologizmlarining semantik talqiniga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Maqolani yozish jarayonida frazemalarning uslubiy xususiyatlariga ham murojaat qilindi va so'zlashuv frazeologizmlarining omonimligi, sinonimligi zid ma'noliligi va polisemiyasi tahlili ham berildi. Frazeologik birliklarning funksional xususiyatlari
more » ... tahlil qilinib, ularning badiiy talqinda ifodalanishi yoritib berildi. Shuningdek, ingliz so'zlashuv frazeologizmlarining funksional xususiyatlarini yoritish va ularning matn tarkibida ifodalanish jihatlarini tavsiflash va hozirgi zamon ingliz tili frazeologiyasi masalalarining yoritilishi asosiy masala sifatida ko'rildi.
doi:10.5281/zenodo.5915869 fatcat:i5dijbbcmravrkudg7f7vlwgey