Le satellite, deus ex machina des programmes scolaires

Ariane GIANNONI-PASCO
2002 Hermès  
doi:10.4267/2042/14450 fatcat:wvxwa5jnujfabngrey7zxacauu