63 ARAPÇA VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ "YARDIMLAŞMA" VE "ARKADAŞLIK" KONULU METİNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BİR EŞDİZİMSEL ÖRÜNTÜLEME ÇÖZÜMLEMESİ ÖRNEĞİ

Derya ADALAR
2000 Dil Dergisi  
Özet Bu çalışmada, Arapça ve Türkçenin anadili öğretim kitaplarındaki ortak konulu metinlerde geçen sözcükler, dilbilimin bir araştırma konusu ve yöntemi olan eşdizimsel örüntüleme yöntemine göre değerlendirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf ders kitapları ile Arap ülkelerinden Libya, Ürdün, Suriye ve Lübnan ilkokullarında okutulan ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarının eşdizimsel örüntüleme yöntemi ile karşılaştırılması
more » ... karşılaştırılması yapılırken, metinlerde sunulan kavram dünyalarından hareketle, hem farklı siyasal rejimlerle yönetilen Arap ülkelerinin kendi aralarındaki hem de bu ülkelerle Türkiye arasındaki ortak ve farklı yönlerin belirlenip değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Anahtar Sözcükler: metin, eşdizimsel örüntüleme, bağdaşıklık, kavram alanı, bağlam Abstract This paper is an assessment of the words contained in the texts with common subjects in Arabic and Turkish mother tongue teaching textbooks in terms of collocational patterning, which is the research topic and a method of linguistics. Textbooks for primary school grades two and three as published by Turkish Ministry of National Education were compared with the textbooks for grades two and three, which are used in the primary schools of Libya, Jordan, Syria and Lebanon. During this assessment, according to the world of concepts presented, identification of similar and dissimilar aspects between selected Arabic countries, ruled under different political regimes in addition to identification of similar and dissimilar aspects between these Arabic countries and Turkey, was aimed in the context of such common texts.
doi:10.1501/dilder_0000000036 fatcat:eqbwknukrfgp5jj26qnffc7v3q