Compositional and Artistic Territory Assessment of the Kyiv Cultural Landscape Monument

Viktor Vecherskyi
2020 Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies  
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам'яткознавство museum-monument.knukim.edu.ua ISSN 2617-7943 (Print), ISSN 2617-9490 (Online) 8 Анотація Мета дослідження -здійснити композиційно-художню оцінку території ландшафтної пам'ятки «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» з наданням на цій основі рекомендацій щодо подальшого збереження традиційного характеру середовища як самої пам'ятки, так і її довкілля. Методи дослідження
more » ... дослідження базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема застосовано методи теоретичних досліджень, а саме історичний метод при системному підході, коли об'єкт дослідження розглядається у виникненні й розвитку. При цьому системний підхід полягає в комплексному вивченні об'єкта як певної єдності з узгодженим функціонуванням частин і цілого. Застосовано методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи емпіричних досліджень: спостереження, натурні дослідження, порівняння та картографування. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уперше комплексно здійснено композиційно-художню оцінку території ландшафтної пам'ятки «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра». Ця експертна оцінка має бути покладена в основу визначення / коригування меж і режимів використання територій як самої пам'ятки, так і її зон охорони. Висновки. На підставі здійсненої експертної оцінки території ландшафтної пам'ятки «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» в композиційно-художньому аспекті зроблено висновок про те, що вся територія має високу цінність, бо є територією пам'ятки, яка зараз поки що відноситься до місцевої категорії обліку, але за своїм значенням для української історії та культури має бути занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятка національного значення. Проте попри таку високу загальну оцінку всієї території пам'ятки, в її межах можна виділити дві категорії територій, з яких найцінніші знаходяться на високих позначках наддніпрянського плато, з ансамблями і комплексами містобудівних, архітектурних, історичних, археологічних пам'яток національного значення та пам'яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО -ансамблем Києво-Печерської лаври. Відносно менш цінні незабудовані території в долині р. Дніпра слугують візуальним басейном з множиною оглядових точок і фронтів та своєрідним п'єдесталом для великомасштабних форм рельєфу позитивної кривизни, увінчаних архітектурними й містобудівними домінантами. Ключові слова: культурний ландшафт; пам'ятка; територія; місто Київ; експертна оцінка © Віктор
doi:10.31866/2617-7943.3.1.2020.205305 fatcat:zefjyfr6yjhohmjoju5fmextfu