Lithuanian Migration Policy in respect of Third-country Nationals: Experience and Tendencies

Eglė Leveckytė, Algis Junevičius
2014 Public Policy and Administration  
Anotacija. Nors Lietuvoje jau pripažįstama, kad šalies ekonominė ir demografinė situacija gali būti gerinama pasitelkus imigrantus iš trečiųjų valstybių, tačiau Lietuvos migracijos politika trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu iki šiol daugeliu atvejų yra problemiška, o praktinis jos įgyvendinimas stringa. Lietuva neturi itin daug patirties šioje srityje -ši politika tapo aktuali tik Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (toliau -ES). Nuo tada Lietuvos migracijos politika pradėta derinti prie ES
more » ... erinti prie ES teisės reikalavimų. Atsižvelgiant į tai autoriai analizuoja migracijos politikos sampratą ir identifikuoja pagrindines Lietuvos migracijos politikos priemones. Remiantis atlikta analize, daroma išvada, jog būtina pradėti kurti kryptingą ir nuoseklią, o ne vien trumpalaikiais ekonominiais poreikiais pagrįstą migracijos politiką ir skirti daugiau dėmesio trečiųjų šalių piliečių integracijai. Raktažodžiai: migracijos politika, trečiųjų šalių piliečiai, migracijos politikos priemonės, integracija. Įvadas Migracijos politika itin aktuali tapo pastarąjį dešimtmetį, kai suvokta, kad imigracija gali būti naudojama ir kaip priemonė valstybių demografinėms problemoms spręsti, ekonomikai skatinti ir gaivinti. Šiuo metu migracijos klausimai yra viena dažniausiai gvildenamų temų visoje ES, nes pripažįstama, jog be imigracijos Europa paprasčiausiai neišgyvens. Dėl nenutrūkstamo emigracijos proceso, visuomenės senėjimo ir protų nutekėjimo Lietuva taip pat neišvengiamai susiduria su imigrantų poreikiu. Paradoksalu, tačiau nors Lietuvos emigracijos rodikliai tūkstančiui gyventojų yra didžiausi ES [1], imigrantų procentas kasmet tesudaro vos vieną nuošimtį Lietuvos gyventojų. Nors Lietuva deklaruoja vykdanti tikslinę, valstybės darbo rinkos poreikius atitinkančią migracijos politiką, tačiau šiuo metu ji yra per daug griežta, selektyvi ir neapgalvota, kad galėtų prisidėti prie valstybės vystymosi. Šiuo atveju svarbu suvokti, kad imigracija į Lietuvą priklausys ne tik nuo realios imigrantų paklausos, bet ir nuo Lietuvos imigracijos
doi:10.5755/j01.ppaa.13.1.6758 fatcat:54sqha7vrjhjtewx46nmlt7cka