"Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör Sempozyumu Bildiriler Kitabı" Üzerine

Enis Yalçın
2018 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
doi:10.31592/aeusbed.495958 fatcat:7y72qgvahzg3zopqjexmdwx4qu