ЗАСТОСУВАННЯ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІТОПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ БЕЗАЛКАЛОЇДНОЇ ФРАКЦІЇ ЕКСТРАКТУ КОЗЛЯТНИКА ЛІКАРСЬКОГО (GALEGA OFFICINALIS L.)

unpublished
1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна 2 Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка вул. Наукова, 3а, Львів 70060, Україна 3 Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Львівській області вул. У статті представлено результати досліджень впливу біогенних поверхнево-активних речовин (біоПАР), що синтезуються бактеріями Pseudomonas sp. PS-17, на
more » ... monas sp. PS-17, на стійкість емульсії на основі вихідної суміші, що містила безалкалоїдну фракцію екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.). Обрано оптимальне спів-відношення компонентів для утворення стійкої дрібнодисперсної емульсії. Було досліджено хімічний склад безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікар-ського до та після стабілізації. Отриману субстанцію легше вводити тваринам че-рез зонд, що не лише покращує точність дозування препарату, а й підвищує його біодоступність. Зниження вмісту глікозильованого гемоглобіну на 13,4 % та вмісту глюкози до фізіологічних значень у крові щурів із експериментальним цукровим діабетом за введення протягом 14 діб стабілізованої емульсії порівняно із вихід-ною емульсією свідчить, що стабілізована за допомогою біоПАР емульсія на осно-ві безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського ефективніше забезпе-чує компенсацію гіперглікемії порівняно з вихідною сумішшю, що може бути зумов-лене змінами кількісного співвідношення біологічно активних речовин екстракту в разі його стабілізації та кращою біодоступністю. Ключові слова: біогенні поверхнево-активні речовини, Pseudomonas sp. PS-17, емульсія, безалкалоїдний екстракт козлятника лікарсько-го, Galega officinalis L., експериментальний цукровий діабет. ВСТУП Створення рецептурних сумішей фармацевтичних лікарських препаратів за-лежить від багатьох факторів, одним із яких є розчинність вибраних для композиції
fatcat:wigovmqklzbl7pnlhhzxwzrzwa