CZYM SIĘ RÓŻNI CHOROBA OD PRZYPADŁOŚCI; A TAKŻE JAKIE ZNACZENIE MIAŁY TE SŁOWA W EDYKCIE EDYLÓW; ORAZ CZY EUNUCH I BEZPŁODNA KOBIETA PODLEGAJĄ ZWROTOWI; RÓŻNE OPINIE NA TEN TEMAT AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 4,2 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ

Anna Tarwacka
2016 Zeszyty Prawnicze  
Gellius dość często sięgał do dawnych aktów prawnych, w których znajdował przykłady zastosowania różnych słów. Interesowały go także dyskusje jurystów na temat ich interpretacji. Odwoływał się między innymi do edyktu edylów kurulnych. Omawiany fragment dotyczy wad towaru obejmowanych gwarancją zbywcy przy umowie kupna sprzedaży niewolnika, a w szczególności chorób (morbi) i przypadłości (vitia), których wystąpienie mogło stanowić podstawę zastosowania actio redhibitoria. * Praca finansowana ze
more » ... aca finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2013 jako projekt badawczy.
doi:10.21697/zp.2013.13.1.11 fatcat:bmjzxk777faqjilpfydyuyafdy