Bina İçlerinde Depremin Zararlarını Önleyici Mekansal Tasarım Yaklaşımları

Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Cengiz YÜCEDAĞ, Latif Gürkan KAYA, Hale ÇOKYİĞİT
2018 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
The facts that a large part of Turkey is located on Anatolian earthquake fault and that many earthquakes have occurred in recent years have forced earthquake-resistant housing designs. The main objective is to ensure the safety of life by preventing structural migrations. In this study, the parts of house are conceptually designed against the collapse of the upper floor at the time of an earthquake and these design concepts are illustrated. The design concepts have been done by using the 3ds
more » ... by using the 3ds Max program. ÖZ Türkiye'nin büyük bir bölümü Anadolu deprem fayı üzerinde yer almaktadır ve son yıllarda birçok deprem meydana gelmiştir; bu da depreme dayanıklı konut tasarımları anlayışını zorunlu kılmıştır. Ana hedef, yapısal göçleri önleyerek hayat güvenliğini sağlamaktır. Bu çalışmada, konut iç mekânı deprem anında üst katın çöküşüne karşı kavramsal olarak tasarlanmış ve bu anlayışla tasarım konseptleri geliştirilmiştir. Tasarımlar, 3ds Max programını kullanarak yapılmıştır. Bu tasarımlarda en önemli nokta, mekânın tüm unsurlarının duvara sabitlenmesi ve işlev kazanmasıdır. Böylece, deprem hasarları en aza indirgenebilir. Buna ek olarak, iç mekânlarda kullanılan mobilyaların estetik ve çok fonksiyonlu olması önemlidir. Sonuç olarak, depreme dayanıklı tasarım sadece statik bir süreç değil, aynı zamanda sürekli gelişen bir süreçtir.
doi:10.29048/makufebed.377482 fatcat:nhxbhitgznc7llr52cgn5oaz3m