Uživanje drog kot odsev mladostniškega iskanja identitete in notranje harmonije*

Katarina Lavš
1994 Obzornik zdravstvene nege  
DESKRIPTORJI: snovi, zasvojenost -psihologija IZVLEČEK -Uživanje drog lahko spremlja mladostniško iskanje identitete in notranje harmonije, še zlasti pri tistih mladostnikih, ki se v primami družini niso naučili izražanja in sproščanja čustev na način, ki je zanje zadovoljujoč, za okolico pa sprejemljiv. V preprečevanju in zdravljenju zlorabe drog morajo biti vključeni zdravstvo, družina in širša skupnost. Nimam dovolj moči. 0, bogovi, čemu je vaš odnos do brezmejnega tako klavrn? Milan
more » ... avrn? Milan Dekleva: »Panični človek« Uvod V samoopazovanju, V sebevidnosti »moja lastna misel sama sebe misli«: zre, gleda, vidi se. Naše vsakdanje samospoznanje pomeni nenehno poravnavo med vzorom in resničnostjo. Človekovo samoopazovanje pa ni 1evir samospoznavanja, ampak tudi vir spoznavanja drugih. Drugega moremo spoznati predvsem toliko, kolikor pri tem podoživimo sami sebe, tudi »skritega otroka v nas«. Potem je tudi pot do mladostnika lažja, lažje je razumevanje mladostnikovega iskanja lastne identitete. Mladostniku je težko odraščati, če ga dom ni podprl z občutji sprejetosti, če ga ni opremil s primemimi vzorci za komuniciranje in trdnimi normami za oblikovanje odnosov z ljudmi. DESCRlPTORS: substance dependence -psychology ABSTRACT -Drug abuse can accompany adolescent identity and inner harmony seeking, especially in adolescents who did not get the opportunify to learn appropriate ways oj emotional release, satisJactory to themselves and acceptable Jor their sorroundings. In the prevention and treatment oj drug abuse, medical services, Jamily and broader community should participate. Težko bo odraščal, če ga dom ni naučil izražati in sproščati čustva na način, ki je njemu v zadovoljstvo, drugim pa sprejemljiv. Doraščajoči morajo danes bolj kot kdajkoli prej doživljati, da odrasli svet ne drži obljub, kijih mladi dobivajo v šoli in drugod. Od dobe dojenčka živi in raste mlad človek obdan s produkti proizvajalno-potrošniške družbe; kaj bi se potem sprenevedali in čudi1i, če iz svoje krize mladostnik spet in spet išče izhod z nekim sredstvom, ki ga dobiš in potrošiš -poješ, pokadiš, si ga vbrizgaš ... Spoznavati samega sebe V spoznavanju samega sebe so videli začetek vse modro sti že prvi grški misleci in tudi danes vidijo psihologi v sámoopazovanju prvo pot do spoznanja človeka nasploh. Ko nas Anton Trstenjak vodi »Po sledeh človeka«, med drugim pravi: »V samoopazovanju moja lastna misel sama sebe misIi, a1iče hočete: zre, gleda, vidi se. Zato je vsako samoopazovanje res prava sebevidnost; med osebkom in povedkom je tu Katarína Lavš, prof. pedagogike in psihologije * Prispevek je z II. strokovnega seminarja Svet zasvojenosti z drogo, Polzela, 6. 4. 1994.
doaj:a26e7c7b77674c31bd5cbd3e65a8f7cb fatcat:37ig35lodzbnbks7wv7nsgvchu