IQ és tehetség

Éva Gyarmathy
2002 Magyar Pszichológiai Szemle  
Jelen tanulmány a tehetség és az intelligencia illetve az intelligenciahányados viszonyát vizsgálja. A tanulmány először az intelligencia tehetség fogalomhoz hasonló meghatározáánaki kérdésével foglalkozik, és a kreativitással való kapcsolatával foglalkozik, majd az intelligencia és a tehetség összefüggéseit tárgyalja. Ezt követi a tehetségmodellek elemzése, különös tekintettel az intelligencia szerepére a tehetség meghatározásában. Ezután a visszatérünk az értelmi képességek mérésének
more » ... mérésének kérdésére, az IQ-nak a tehetségazonosításban betöltött szerepére és más altarnatív lehetőségek vizsgálatára. A tanulmány kitér a szabálytalan illetve alulteljesítő tehetségesek némely csoportjára is, mert a különleges esetek új szempontokat jelentenek a kiemelkedő szellemi teljesítmények megértésében. A tanulmány utolsó részében az IQ és a tehetség bonyolult kapcsolódásainak illusztrációja gyanánt a tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek és a csodagyerekek képességeit, valamint a "bölcs idióta" (savant) szindróma jelenséget elemezzük Kulcsszavak:tehetség, intelligencia In the last part of the study as an illustration of the complex connections of the IQ and giftedness the abilities of highly able persons with specific learning difficulties and of child prodigies, plus the savant syndrome are analyzed.
doi:10.1556/mpszle.57.2002.1.7 fatcat:7yxuxb2cq5ao3p4fyucbhbgewe