Farklı Trabzon Hurması Genotiplerinin Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Oranları

Ercan YILDIZ, Mustafa KAPLANKIRAN
2014 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi  
ÖZET u araştırma, Hatay iİinde Trabzon hurması üreticileri tarafından tozlayıcı olarak kullanılan 2 yerel genotip ve 'Diospyros lotus' türü ile dünyadaki standart çeşitlerden 'Ghora Gali' ve 'Shogatsu' çeşitlerinde çiçek tozlarının değişik ortamlardaki canlılık ve çimlenme oranlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çiçek tozu canlılığının tespitinde 2, 3, 5 Triphenyl Tetrazolium Clorid (TTC) ve Fluorescein diacetat (FDA) çözeltileri kullanılmıştır. Çiçek tozlarının çimlenme oranları
more » ... me oranları "petride agar" yöntemiyle %0, 5, 10, 15 ve 20'lik sakkaroz + 0, 50 ve 100 ppm'lik borik asit ortamlarında belirlenmiştir. Canlılık testlerinde (TTC ve FDA) 'Diospyros lotus' türü (sırasıyla %80.4 ve %82.0) en yüksek, 'Shogatsu' çeşidi ise (sırasıyla %62.7 ve %63.2) en düşük çiçek tozu canlılık oranına sahip olmuştur. Borik asit ilavesi %0, %5 ve %10 şeker ortamlarında çimlenme oranını artırırken, %15 ve %20 şeker ortamlarında çok net bir etki ortaya koymamıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde, borik asit konsantrasyonlarının ortalamasına göre 'Ghora Gali' çeşidi ile 'Diospyros lotus' türünde çimlenme oranı (sırasıyla %38.3 ile %37.8) diğer genotiplerden (%32.1 ile %34.5 arasında) daha yüksek bulunmuştur. Tozlayıcı genotiplere ait elde edilen çiçek tozu canlılık ve çimlenme oranları, incelenen genotiplerin tozlayıcılık potansiyelinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. ABSTRACT n this study, it was aimed to determine pollen viability and germination ratios of 2 local genotypes and 'Diospyros lotus', which are used as pollenizers by persimmon producers in Hatay, and 'Ghora Gali' and 'Shogatsu' cultivars. In determination of pollen viability, 2, 3,5 Triphenly Tetrazolium Clorid (TTC) and Fluorescein diacetat (FDA) solutions were used. In establishing pollen germination, "agar plate" with 0, 5, 10, 15 and 20% sucrose + 0, 50 and 100 ppm boric acid were used. In the viability tests (TTC and FDA), 'Diospyros lotus' had the highest rate of pollen viability (82.0% and 80.4%, respectively), and 'Shogatsu' had the lowest rate of pollen viability (62.7% and 63.2%, respectively). Pollen germination of persimmon genotypes increased with the addition of boric acid in 0, 5 and 10% sucrose, but in 15 and 20% sucrose did not show an clearly effect. In general, pollen germination ratios of 'Ghora Gali' and 'Diospyros lotus' (38.3% and 37.8%, respectively) were higher than those of other genotypes (between 32.1% and 34.5%) according to the average doses of boric acid. In laboratory tests of pollen viability and germination, it was determined that the potential of these genotypes is satisfactory for a pollinizer. Anahtar Sözcükler: Trabzon hurması, çiçek tozu, canlılık, çimlenme
doi:10.20289/euzfd.31409 fatcat:nhs3l2v4cvdwpl2zdgglhkpdci