TODAY'S VALIDITY OF PRINTER STEGANOGRAPHY AND YELLOW DOT ANALYSIS -

Faruk TAKAOĞLU, Mustafa TAKAOĞLU
2017 Electronic Journal of New Media  
ÖZ Çalışmamızda fiziksel bir steganografi yöntemi olan yazıcı steganografisi ve sarı nokta analizi üzerinde durulmuştur. Günümüzde satılan tüm yazıcılar evrakta gözle görülemeyen bir tahrifat yapmaktadır. Genellikle sarı ve mavi renklerle yapılan bu tahrifat ile evrakta sahtecilik önlenmeye çalışılmaktadır. Ancak gelişen teknoloji sayesinde, örneğin blokzincir teknolojisi gibi yenilikçi uygulama alanlarının yaygınlaşması ve hayatlarımızda daha geniş alanlarda yer bulması durumunda, evraktaki
more » ... munda, evraktaki orijinalliğin korunması ve sahteciliğin önüne geçilmesinde alternatif çözümler sağlanabilecek olup, günümüzde kullanılan sarı nokta desenlerinin gerekliliğini sorgulanır bir hale getirmektedir. Ayrıca steganografi bilginin gizlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu sebeple yazıcı steganografisi uygulanarak tutulan bilgilerin ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bu sebeple kişisel veri gizliliği konusunda bir güvenlik açığı ihtimali ortaya çıkmaktadır. Yapmış olduğumuz araştırmada yazıcı steganografisi sistemleri, sarı nokta analizi ve gelişen teknoloji karşısında ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda steganografi hakkında teknik bilgiler paylaşılmış ve sarı nokta analizinin ne olduğu ve nerelerde uygulandığı açıklanmıştır. 1980'li yıllarda geliştirilmiş olan Sahtecilikten Korunma Sistemi'ne dikkat çekilmiş ve kapsamı açıklanmıştır. Evrakta sahtecilik nasıl yapılır açıklanmıştır. Çeşitli örnekler ile yazıcı steganografisinin kişisel veri güvenliğini nasıl tehdit ettiği ifade edilmiştir ABSTRACT In our study, printer steganography and yellow point analysis, which is a physical steganography method, was emphasized. All printers sold today make an invisible falsification on the paperwork. With this falsification, which is usually made with yellow and blue colors, the documents are tried to be prevented. However, thanks to the developing technology, if innovative application areas such as blockchain technology become widespread and are found in wider areas in our lives, alternative solutions can be provided in order to preserve the originality of the documents and prevent fraud, making the question of the necessity of the yellow dot patterns used today. In addition, steganography is performed to hide information. For this reason, it is not known exactly what information is kept by applying printer steganography. For this reason, there is a possibility of a security vulnerability regarding 179 birbirine oldukça yakın ve belirli bir hizası olmayan kaotik şekilde dizilmişler ise buna dağınık veya kaotik desen denilir (Kotipalli ve Suthaharan, 2014: 77). Şekil 2'de izole, ızgara ve çapraz desen görüntüleri paylaşılmıştır. Resim 2: İzole Desen, Izgara Desen, Çapraz Desen Desenler çeşitli algoritmalar kullanılarak tespit edilebileceği gibi kullanıcılar tarafından inceleme sonucunda da tespit edilebilir. Yazıcı marka ve modellerine göre desenler belirli karakteristik özellikler içermektedir. Örneğin HP marka yazıcıların çıkarmış oldukları desenlerde "L" veya ters "L" deseni tekrar eden alt desende ilk başta bulunmaktadır (Peter, 2018: 22). eylemlerde bulunmayan organizasyonların takibinde kullanılmasına şahit olunması da bu alanda çalışan birçok kişi tarafından tepki ile karşılanmıştır (URL5).
doi:10.17932/iau.ejnm.25480200.2020/ejnm_v4i3003 fatcat:rwqa24h6ynbylfb4eflbarqrna