Development of (V)UV-sensitive GaN Geiger-Mode Photodiodes

Nepomuk Otte
2021 Zenodo  
Photodetection session
doi:10.5281/zenodo.4641096 fatcat:hqdqtkx765c2xndtyypp6d3eim