ATTITUDES OF TEACHERS AND SPEAKERS TOWARD PRE-SPEAKING ACTIVITIES

Arif SARIÇOBAN
2000 Dil Dergisi  
One of the common goals of foreign language teaching is that students should speak the language (they are learning) clearly and accurately enough. The teaching of speaking, just like the teaching of other language skills, comprises three stages. These are prespeaking, during-speaking and post-speaking activities. This study examines the attitudes of teachers and students towards the pre-speaking activities. To do this, an attitudinal questionnaire was administered to both teachers and students
more » ... t the prep-school at METU. As a result of this study, teachers and students, sharing the same opinion, think that the most important pre-speaking activities are introducing the topic and arousing interest (giving the title and leading a discussion, teacher's questioning the students to access students' knowledge about and familiarity with the topic, focusing on the new vocabulary that will be necessary to understand a speech and providing students with extra material (a reading text or a listening task) about the topic. On the other hand, it is also observed that teachers and students are of different opinions for some activities. For instance, students report that focusing on the new vocabulary that will be necessary to understand a speech is the least important. ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA ÖNCESİ ETKİNLİKLERE KARŞI TUTUMU Özet Yabancı dil öğretiminin genel amaçlarından biri, öğrencilerin öğrendikleri dili açık ve anlaşılır bir şekilde konuşmalarıdır. Konuşma öğretimi, diğer becerilerin öğretiminde olduğu gibi üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar konuşma öncesi, konuşma dönemi ve konuşma sonrası etkinlikleridir. Bu çalışma yabancı dil öğreniminde konuşma becerilerinin geliştirilmesinde konuşma öncesi etkinliklere karşı olan öğretmen ve öğrenci tutumlarını irdelemektedir. Bu amaçla ODTÜ hazırlık okulu öğrencilerine ve öğretmenlerine konu ile ilgili bir tutum ölçeği verilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen ve öğrenciler; konuşma öncesinde öğrencilere konunun tanıtılması ve konuyla ilgi çekilmesi, öğrencinin konuya karşı yakınlığını sağlamak için soru-cevap etkinliğine yer verilmesi, konunun daha iyi anlaşılması için yeni sözcükler üzerinde titizlikle durulması ve konuyla ilgili ek malzemelerin de kullanılmasının önemli olduğu konusunda aynı görüşü paylaşmışlardır. Diğer taraftan, öğretmen ve öğrencilerin bazı konularda farklı düşündükleri de ortaya çıkmıştır. Örneğin, öğrenciler konuşma öncesi sözcük çalışmalarına odaklanmanın çok önemli olmadığını ifade etmişlerdir. Anahtar sözcükler: Yabancı dil öğretimi, konuşma becerisi, konuşma öncesi etkinlikler, tutum.
doi:10.1501/dilder_0000000026 fatcat:s7yy2jogq5fvbczserete6eulu