Tortola

W.R. Menkman
1938 NWIG  
De vestiging van blanken op de kleine Antillen kan beschouwd worden als vroeg in de 17e eeuw een aanvang genomen te hebben, dus ruim een eeuw na de ontdekking van Amerika. Hebben de Spanjaarden groote voortvarendheid aan den dag gelegd, wat betreft de exploitatie en de koloniseering van het vasteland der nieuwe wereld en van de groote eilanden der Caraibische Zee, voor de kleine interesseerden zij zich niet, dan alleen om er de inboorlingen vandaan te halen, als werkkrachten voor de meer
more » ... voor de meer belovende vestingen. Nominaal tot het Spaansche overzeesche rijk behoorend, maar niet geoccupeerd, ontvolkt of niet bevolkt geweest zijnde, dan wel alleen af en toe door zeevarenden Indianen bezocht, konden die kleine eilanden vaak op vreedzame wijze in bezit genomen worden, door wie lust hadden er zich neer te zetten. Niet dat wie er zich vestigden van een rustig bestaan verzekerd waren echter: men stond steeds bloot aan aanvallen van de zijde der Spanjaarden uit de naburige kolonisatiecentra, of van de Indianen, hetzij medebewoners of kwalijk gezinde bezoekers van elders, terwijl ook de onderlinge verstandhouding der blanke nieuwkomers nog al eens te wenschen overliet. Er is van de eerste geschiedenis der kolonisatie van de kleine Antillen , hoewel wij weten dat in de eerste tien jaren der zeventiende eeuw de Engelschen getracht hebben zich op St. Lucia en Grenada te vestigen, niet zoo veel bekend als men wel wenschen zou, vooral van de niet-systematische kolonisatie. Is zij, hoe ongeregeld en sporadisch dan ook, reeds in de 16e eeuw aangevangen? Ook vóór 1600 hebben aan Spanje vijandige naties de Caraibische Zee bevaren, met oorlogs-, maar ook met handelsdoeleinden. Een van Navarrete's documenten spreekt, heel vaag, over Engelschen, die als het ware in het kielzog van Columbus, de Costa
doi:10.1163/22134360-90000733 fatcat:ijklfvdg3fgqzpd4ltwtnybcii