Architektūrinių ir inžinerinių sumanymų sąveika

Aistė Andriušytė
2011 Evolution of Science and Technology  
Anotacija. Norint tiksliau apibrėžti konstravimo įtaką plastinei statinio formai, kyla tam tikrų sunkumų dėl šios įtakos daugiareikšmiškumo. Nuo pasirinktos konstrukcijos pri� klauso erdvės forma -kas gi tuomet lemia konstrukcijos pasirinkimą? Įsivaizduoti erdvinę formą, kurios bent jau kol kas neįmanoma įgyvendinti, galima, ir tai reiškia, kad plastinės raiškos sumanymai pralenkia inžinerinius. Tačiau kalbant apie praktiškai įgyvendinamas erdvės formas, plastiniai vaizdiniai tiesiogiai susiję
more » ... tiesiogiai susiję su galimybėmis. Istorinė architektūros raida liudija, kad bent kai kurie inžineriniai išradimai darė ir daro įtaką architektūrinei formų raidai. Tačiau reikia neužmiršti, kad tai lemia funkcinis užsakymas. Atsakant į klau� simą, koks yra pagrindinis išradybos veiksnys architektūros objektų statyboje, svarbu ak� centuoti, kad architektūrinių objektų formavimas ir sumanymo, ir įgyvendinimo aspektais, yra vientisas procesas, kurio metu visi veiksniai veikia vieni kitus. Reikšminiai žodžiai: kūrybinis sumanymas, architektūrinė idėja, konstrukcinė idėja.
doi:10.3846/est.2011.02 fatcat:mnqmrgkwxndjdoo6wnlqz5kw4a